Senaste nytt

Nyhet: DeLarge välkomnar GDPR
25 maj 2018
25 Maj - Startskottet av GDPR.
DeLarge har i samband med den nya dataskyddsförordningen GDPR, skapat nya rutiner och effektiva processer.
Att samarbeta med oss på DeLarge ska vara ett klokt och tryggt val, även när det gäller säkerhet och hantering av information.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU, som träder i kraft i dag den 25 maj.

Hos DeLarge blir Marko Grujicic ansvarig för personuppgifter och dess information.
Marko kommer att hanterar interna och externa frågeställningar kring vår säkerhetsprocess och hantering av alla personuppgifter.

- Vi välkomnar GDPR och ser detta som en stor möjlighet. De flesta företag har våndas över tanken med en ny dataskyddslag och överlag känns det som det man har hört har varit negativt.
Vi på DeLarge tycker det är jättebra! och sanningen är, att det inte är någon stor skillnad mot hur vi har arbetat (PuL). Som sagt vi ser detta som en stor möjlighet att positionera oss ytterligare genom att vara skärpta och med på tåget. Befintliga och nya uppdragsgivare ska kunna välja oss för att det är tryggt och säkert. Vi är väldigt öppna med vår process, som är enkel och tydlig.
berättar Marko Grujicic

Har DeLarge våndas och arbetat hårt för GDPRs aktivering?
- Nej, det tycker jag inte. Vi har fått bra stöd av våra juridiska partners samt våra leverantörer av IT och Mjukvara. Det har blivit en del diskussioner och en hel del utbildning. Men i stort sett så har vi arbetat med ett sunt tänk och arbetat effektivt.
Så mycket förändras inte i vår verksamhet, viktigast är att vi har identifierat rätt processer och därtill fått effekten att vi kan arbeta ännu närmre våra uppdragsgivare. Bara positivt!
avslutar Marko

Alla samarbeten kommer att innehålla biträdesavtal, som speglar all hantering av personuppgifter mellan uppdragsgivare och DeLarge. Tillsammans med våra leverantörer har vi skapat en säker IT-miljö att arbeta i, som omfattar enkla funktioner för att respektera individen och dess önskan, men även att följa lagen fullt ut.
Detta med en tydlig bevisbörda och kvittens för alla parter.
Avslutningsvis har DeLarge även definierat en process kring radering av intern och extern data som ska anses som inaktuell för uppdraget eller utveckling av företaget. Detta sker årligen i slutet av kalenderåret och enligt legitima processer.

Torsdagen den 17 maj hölls en internutbildning för samtliga anställda, där även ägare och styrelse medverkade.
Samtliga som arbetar i DeLarge är utbildade och väl förberedda.
Vi kan med detta välkomna GDPR och samtidigt hälsa alla framtida uppdragsgivare varmt välkomna, ni är i trygga händer.

Kontakt:

Ansvarig Personuppgifter & GDPR
Marko Gruijcic, Ansvarig Projektledare
+46 13-12 21 00
marko.gruijcic@delarge.se

Övergripande ansvarig
Sebastian Regnér, CEO
+46 13-12 21 00
sebastian.regner@delarge.se

Utvecklad av Webdom
/